Projekt Nabiotech

WDRAŻANIE INNOWACJI ZDROWOTNYCH

od pomysłodawcy i właściciela

Powstanie firmy NABIOTECH uwarunkowała idea ściśle związana z rozwojem technik eksperymentalnych, które z rozważań akademickich przeniosły się na grunt nowatorskich zastosowań. Ta idea dotyczy pojęcia ZDROWIA, które rozumiemy jako stan fizyczny, energetyczny, psychiczny oraz mentalny i taki punkt wyjścia obieramy, zaczynając pracę nad zaoferowaniem własnych rozwiązań na tym polu. Wykorzystując najnowsze zdobycze nauki, poparte niepodważalnymi badaniami klinicznymi, stosujemy nowoczesne urządzenia technologii kwantowych, aby wytwarzać preparaty bazujące na biologicznych sygnałach, pełniących rolę wzorców naprawczych, które powodują uruchomienie funkcji samonaprawczych organizmu, doprowadzając go do stanu homeostazy, czyli pełnego zdrowia. 

Włodzimierz Misztal.

PREPARATY BIOINFORMACYJNE

BADANIA LABOLATORYJNE

PROGRAMY REGENERACYJNE

dr Diana Wojtkowiak

„Jest magistrem chemii i doktorem biologii molekularnej. Przez Dwadzieścia lat prowadziła badania naukowe w dziedzinie biologii molekularnej i biotechnologii. Obecnie od dziesięciu lat prowadzi prywatne doświadczalne badania naukowe w dziedzinie fizyki pól torsyjnych i dziedzin pokrewnych, w których te oddziaływania odgrywają decydującą rolę. Przez dwadzieścia lat zgłębiała też błędy paradygmatów leżących u podstaw fizyki, biologii molekularnej i medycyny, co doprowadziło ją do -pozbawionego zastanych barier – konstruowania modeli fizycznych w kilku dziedzinach wiedzy. Duża część jej osiągnięć w postaci artykułów zawierających wyniki badań doświadczalnych i opisy wynalazków, jak też dwóch książek, omówiona została na jej stronie internetowej WWW.torsionfield.eu Działa też na rzecz ochrony zdrowia i swobód obywatelskich wobec nieobliczalnego rozwoju technologii globalnej kontroli.” ( informacja na podstawie czasopisma „NEXUS”) Jej artykuły i wyniki badań były publikowane wielokrotnie między innymi na łamach kwartalnika „Praktyczna Homeopatia” oraz miesięcznika „ NEXUS”.

dr med. Ewa Bartusch

Jest absolwentką Akademii Medycznej w Poznaniu, ze specjalizacją Anestezjologii oraz Intensywnej Terapii. Po ukończeniu studiów pracowała w Państwowym Szpitalu Klinicznym Nr 4 i Pogotowiu Ratunkowym ( dział Reanimacji) w Poznaniu. W roku 1982 wyjechała na stypendium naukowe do Berlina Zachodniego gdzie pracowała w znanych klinikach tego miasta. Od roku 1992 prowadzi Prywatną Klinikę Medycyny Naturalnej w Berlinie. W ciągu ostatnich 30 lat zdobyła wiedzę w zakresie Medycyny Chińskiej, Ajurwedyjskiej, Medycyny Funkcjonalnej, Homeopatii i Recoll Healing. Ponadto posiada specjalizację z Posturologii, Dietetyki i Ziołolecznictwa chińskiego. Jest nauczycielem Yogi i QiGong. Od przeszło 25 lat zajmuje się wykorzystywaniem w swojej praktyce najnowocześniejszych urządzeń medycznych opartych na innowacyjnych technologiach energetycznych, informatycznych i kwantowych. Pracowała na urządzeniach Elektroakupunktury dr Volla, Biorezonansu, Oberonie, VegaMed, ETAScan, Quantecu. Obecnie z dużym sukcesem stosuje diagnostykę i terapię urządzeniami TIMEWAVER MED oraz TIMEWAVER FREQUENCY. Współpracuje i wymienia się osiągnięciami z ekspertami zarówno medycyny alopatycznej jak i integracyjnej . Prowadzi szkolenia i kursy dla terapeutów oraz praktykę medyczną w Berlinie i w Polsce. Jej holistyczne podejście do zdrowia – uwzględniające wpływ i zależność między ciałem, psychiką i umysłem przejawia się w znajdowaniu harmonijnych, skutecznych, bezinwazyjnych rozwiązań terapeutycznych. Ponadto współpracuje z Apteką Ziołolecznictwa Chińskiego w Berlinie zlecając przygotowanie specyfików według własnych receptur zgodnych z szerokim spektrum leczenia.

dr hab. Jacek Olszewski-Strzyżowski

LoreWykładowca na kierunku turystyka i rekreacja w WSB. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu produktu turystycznego, obsługi i organizacji usług turystycznych, turystyki biznesowej, turystyki zdrowotnej, informacji turystycznej oraz działań marketingowych w jednostkach samorządu terytorialnego. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Przez wiele lat pracownik samorządowy w Urzędach Miejskich Gdańska i Gdyni, odpowiedzialny za turystykę, były Dyrektor Biura Gdańskiej Organizacji Turystycznej i Gdańsk Convention Bureau. Pracował jako Dyrektor Departamentów: Współpracy Regionalnej, Instrumentów Marketingowych oraz Planowania Marketingowego w Polskiej Organizacji Turystycznej. Odznaczony medalem Ministerstwa Sportu i Turystyki „Za Zasługi dla Turystyki”.